top of page

3D MEASUREMENT SERVICES

3D ÖLÇÜM SERVİSLERİ

BOYUTSAL ÖLÇÜM

1. 3D LAZER TARAMA VE ÖLÇÜM
2-3D LAZER TARAMA VE TERSİNE MÜHENDİSLİK
3-GDT ANALİZLERİ (Geometric Dimensioning and Tolerances)
     -FAI - First Article Inspetion/İl numune incelemesi
     -PPAP- Production Part Approval Process/Üretim Parçaso Onay Prosesi
4-KALİTE KONTROL RAPORLAMASI
   -Renk skalası ile yüzey deformasyonun haritalanması 

    -Belirli noktaların kıyaslamalı sayısal kontrolü

    -3D GD&T uygulaması

    -2D GD&T uygulaması

    -Kesit ölçümü 

    -Et kalınlığı ölçümü

    -Hacim hesaplaması

    -Yüzey alanı hesaplaması

    -İlk numune ölçümleri (PPAP, FAI)

    -Ön seri üretim ölçümleri

    -Kalıp deformasyonu ölçümleri

    -Talaşlı imalat ölçümleri

    -Ürünlerin analizi
    -
3 Boyutlu Kalite Kontrol Uygulamaları
5-TASARIMLA KIYASLAMALI RENKLİ RAPORLAMA

Makina Parça Ölçümü
Makina Parça Ölçümü
Makina Parça Ölçümü
Makina Parça Ölçümü
Makina Parça Ölçümü
Krank Mili Ölçümü
Krank Mili Analizi
Tesisat Parçası Ölçümü
Otobüs Karkas Ölçümü
Otobüs Karkas Ölçümü
Otobüs Karkas Ölçümü
Otobüs Karkas Ölçümü
Araç Ölçümü
Baraj Ekipman Ölçümü
Rüzgar kanadı Ölçümü
Rüzgar kanadı Ölçümü
Rüzgar kanadı Ölçümü
Makina Parça Ölçümü
Parça Kesit Analizi
Demir Çelik Saha Ölçümü
Kompresör Ölçümü
Tank Ölçümü ve Hacim Hesapları

Tank Hacim Hesapları 
/
Ta
nk Volume Calculations

Gemi Tank Ölçümü ve Hacim Hesabı

Tank Hacim Hesapları 
/
Ta
nk Volume Calculations

Tren İstasyonu Ölçümü
bottom of page